fbpx

Återvinning

Bli en återvinnare!

Vi svenskar är bra på återvinning och återvinner redan en hel del. Det vi återvinner minst är plast och kartong. Anledningarna att vi inte återvinner är framför allt platsbrist/utrymme, svårt att få till ett bra system/rutin att hemsortera och tidsbrist.

Även om vi vet att återvinning är bra – det sparar både energi och material – och något vi alla bör göra kan både flaskor, mjölkpaket, plastförpackningar och plåtburkar hamna i vanliga hushållssoporna.

 

Alla*, både medborgare och företag, har ett ansvar att källsortera och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

*Det finns en lag om producentansvar för både förpackningar och tidningar som omfattar alla medborgare och företag. 

 

Plastförpackningar

Ju fler plastförpackningar du återvinner, desto mindre olja, som ju är en begränsad naturresurs, behövs i tillverkningen av nya plastprodukter.

Du kan återvinna plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, innerpåsar till exempel i müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar, frigolit.

Är du osäker på om din påse för chips eller liknande är gjord av plast- eller metall. Testa att knyckla ihop den. Vecklar den ut sig igen ska den sorteras som plastförpackning, behåller den sin form ska den sorteras som metallförpackning.

Sortera inte som plastförpackningPlastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som inte är en förpackning:

Lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral eller slängs i hushållssoporna.

Returplastflaskor med pant:

Lämnas i butikernas pantsystem

 

Stomipåsar, dialyspåsar, katetrar och liknande produkter:

Hör med din kommun om hur du ska göra med den här typen av avfall

Sopsäckar, avfallspåsar och hundbajspåsar är inga förpackningar:

Är till för att innehålla avfall och kastas tillsammans med det.

 

Plastfickor och mappar:

Lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral.

Pappersförpackningar

Du kan återvinna pasta och flingpaket, dryckeskartonger, sockerpåsar, säckar, pappersbärkassar, wellpapplådor. En dryckeskartong för till exempel mjölk eller juice med skruvkork av plast sorterar du som pappersförpackning. Tänk på att skruva av korken och sortera den som plast. Plastdelen som sitter fast i förpackningen kan sitta kvar. Den separeras senare bort från pappret i återvinningsprocessen. Vik ihop och platta till pappersförpackningen, så tar den mindre plats. Lägg mindre förpackningar i större.

Metall

Du kan återvinna konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, målarburkar – tömda och torra. Du kan lämna alla metallförpackningar till återvinning. Även små, till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Alla förpackningar är viktiga. Kläm ut så mycket du kan ur metalltuber, låt korken sitta på så det inte börjar lukta illa. Plastkorken förbränns och ger energi när metallen smälts ner.

Sprayburkar kan återvinnas om de är helt tömda. De betraktas som tomma när det inte kommer någonting mer ur den när man håller sprayknappen intryckt, och den är tyst, så kallat pys-tom. Ej tömda sprayburkar lämnas som farligt avfall.

Glasförpackningar

Du kan återvinna flaskor och burkar. Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig.
Skruvkorkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna, men ringen som är kvar efter korken kan dock sitta kvar. Flaskhalsarna avskiljs, och metallringarna återvinns separat.

Tidningar & returpapper

Du kan återvinna dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper och pocketböcker. Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning.

Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning,