fbpx

Om oss

Vi hjälper dig

Revivia hjälper dig med återvinning. Vi vet att många upplever det jobbigt med återvinning hemma. Det tar plats, det är tar tid och det är svårt att få till en bra rutin. 

 

Vi vill hjälpa hushållen att återvinna mera genom en snygg och enkel förvaring samt upphämtning hemma. Till att börja med hämtar vi upp i vissa områden* i Stockholm. Men vi växer gärna och tar oss an fler områden om intresse finns. Hör av dig om du vill att vi kommer till dig!

*Här finns vi nu

Stockholm – Västerled

Stockholm – Södra Ängby

Stockholm – Bromma Kyrka

Stockholm – Norra Ängby

Stockholm – Ulvsunda

Frågor & Svar

Jag vill sortera mer än tre typer av återvinning – hur gör jag då?

Revivialådan har plats för två eller tre returpåsar. Det vanligaste och mest skrymmande att återvinna är plast och kartong. Vill du sortera mer går det bra att använda använda papperspåsar och märka med symbolerna och ställa ut för upphämtning.

 

Måste återvinningen vara sorterad?

I dagsläget erbjuder vi endast upphämtning av sorterad återvinning. 

 

Måste förpackningarna vara rengjorda?

Förpackningarna behöver ej vara rengjorda men ska vara tömda på sitt innehåll.

 

Hur gör jag om förpackningen har flera material?
Du skiljer (om det är möjligt) dom åt. En glasburk med metallock är enkel att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Varför ska jag källsortera förpackningar och tidningar?

Återvinning av förpackningar och tidningar är miljömässigt bra, det sparar både energi och material.

Det finns en lag om producentansvar för både förpackningar och tidningar som omfattar alla medborgare och företag. Lagen syftar till att alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att källsortera förpackningar och tidningar.

 

Äts inte miljövinsten upp av ökade transporter?

De extra transporter som kan uppstå vid källsortering och återvinning motiveras av de miljövinster som uppnås med återvinningen.


Vad händer med det insamlade förpackningsmaterialet?

Alla förpackningar och tidningar skickas till sorteringsanläggningar för återvinning, och där materialåtervinns så mycket det bara går. Det som inte går att materialåtervinna går till energiutvinning som substitut/ersättning för fossil råvara i industrin. Läs mer om återvinningsprocessen för de olika materialslagen här.


Är det inte kommunen som ansvarar för förpackningsinsamlingen?

Nej.

Vad händer med återvinningen?
Återvinningen körs till uppsamlingsställen. Där samlas större mängder innan transporten går vidare till sorteringsanläggningar och/eller återvinningsanläggningar för att bli nya förpackningar och produkter.

 

Men varför kan inte folk gå till återvinningsstationerna själva med sin återvinning?

Återvinning tar både plats och tid, vilket Revivia vill underlätta och hjälpa till med. Framför allt plast- och papperskartonger hamnar ofta i de vanliga soporna.

 

Har du fler frågor? Tveka inte att höra av dig till oss. hej@revivia.se